Obchodní podmínky

1) VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Prodávající
fyzická osoba: Simona Kozová - SIKO, IČO 62558099,
 DIČ: CZ7259070489
sídlo: Zázvorkova 2007/6, 15500 Praha 5

Nákup na této stránce se řídí podle § 53 odst. 1 - 6 Obchodního zákoníku pro uzavírání smluv na dálku. Veškeré dodávky zboží jsou uskutečňovány v souladu s dále uvedenými všeobecnými dodacími a platebními podmínkami. Odlišnosti je možné sjednat dohodou mezi dodavatelem a odběratelem.

2) OBJEDNÁVKY

Objednávky se považují za platné a závazné, jsou-li učiněny emailem (info@vysivanyobchudek.cz)  nebo telefonicky (+420 602 181 001). Doručením a zaplacením objednávky dochází k uzavření kupní smlouvy na dálku ve smyslu § 53 a násl. Obchodního zákoníku na dodávku zboží uvedeného v objednávce. Všechny objednávky jsou po potvrzení objednávky závazné. Potvrzení objednávky je prováděno zasláním zprávy na zákazníkovu emailovou adresu s přiděleným číslem objednávky nebo telefonicky.
Objednávku je možné kdykoli stornovat. Ke stornování objednávky je možno využít email, případně telefon prodávajícího. Ve stornu objednávky musí být uvedené přesné identifikační údaje o objednávce, kterou chce zákazník stornovat. Stornování objednávky bude dodavatelem potvrzeno emailem. Zákazník bere na vědomí, že pokud objednávku včas, do expedice zásilky nezruší, ani si z jakéhokoli dalšího důvodu zboží nevyzvedne, uhradí zbytečně vynaložené náklady, které společnosti vznikly. Jedná se o poštovné, poštovní poplatky nutné k vyřízení této záležitosti případně poplatky vymáhající společnosti.

Objednávka musí obsahovat zejména:
• příjmení a jméno objednatele
• názvy, měrné jednotky a množství požadovaného zboží
• požadované místo doručení (je-li odlišné od sídla odběratele)
• e-mailové spojení objednatele

Dodavatel neručí za chyby v objednávce odběratele, která je učiněna telefonicky, či emailem. Změny v dodávce oproti závazné objednávce a to jak v množství, tak i v provedení, jsou možné pouze na základě dohody mezi dodavatelem a odběratelem. Pokud není dodavatel schopen z jakéhokoliv důvodu objednané zboží dle Dodacích podmínek zákazníkovi dodat, bude o tomto zákazník do 48 hodin telefonicky, případně emailem informován a bude dohodnut náhradní způsob řešení.
Obrázky u jednotlivých výrobků jsou pouze informativní a nemusí plně vystihovat parametry konkrétního zboží. Při koupi zboží je proto důležité věnovat pozornost zejména zvolení správných parametrů ( velikost, barva, apod.).

3) CENY

Cenou se rozumí cena uváděná dodavatelem na této stránce. Dodavatel si vyhrazuje právo ukončit platnost stávajícího ceníku zveřejněním nového ceníku. Ceny platné v den uskutečnění objednávky se považují za platné i v případě je-li dodávka objednaného zboží uskutečněna až v době platnosti nového ceníku.

Veškeré uvedené ceny jsou včetně DPH, ke kterým bude započteno poštovné.

4) POŠTOVNÉ A BALNÉ

Objednané zboží vám zašleme přes ZÁSILKOVNU nebo přepravní službou PPL. Ceny přepravného se řídí následovně:

ZÁSILKOVNA.CZ.............................. 79,-

ZÁSILKOVNA.CZ (na Slovensko) ... 89,-

PPL (dle celkové ceny zboží):

do 500,- Kč ......................................... 130,-

501,- až 1000,- Kč .............................  160,-

1001,- až 2000,- Kč ............................ 190,-

2001,- až 4999,- Kč ............................ 210,-

nad 5000,- Kč ..................................... zdarma

Při převzetí zásilky od přepravce je zákazník povinen pečlivě zkontrolovat zásilku, zda nevykazuje známky poškození (otevřený, promáčknutý či protržený obal, ...). V případě, že budete přebírat zásilku v takovém stavu, sepište okamžitě na místě s pracovníkem přepravní společnosti reklamační protokol. Na pozdější reklamace z tohoto důvodu nelze brát zřetel.

5) DODACÍ PODMÍNKY

Standardní termín doručení objednaného zboží je 2-5 pracovních dnů. Ve výjimečných případech může být 10-21 dnů. Nedílnou součástí každé zásilky je daňový doklad.

6) PRAVIDLA PRO KOMUNIKACI

Pokud potřebujete provozovateli webu sdělit nějakou informaci použijte prosím emailovou poštu. Na emailové dotazy odpovídáme zpravidla ještě tentýž den, nejpozději však do 2 pracovních dnů.

7) OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

(údaje, které zadáváte při objednávce)
Jméno, příjmení, adresa (ulice a číslo popisné, město, PSČ), email

Tyto údaje jsou nezbytné pro Vaši identifikaci a jsou použity výhradně pro ověření objednávky, vystavení faktury, vystavení přepravních dokladů pro přepravce a informování o stavu vyřízení objednávky. Veškeré tyto údaje jsou ukládány v zabezpečené databázi a nejsou poskytovány třetím osobám. Uzavřením Kupní smlouvy souhlasí zákazník se zpracováním svých osobních údajů za výše uvedeným účelem. Tento souhlas je poskytnut na dobu neurčitou.

Zákazník, který nesouhlasí s uložením dat a osobních údajů, může písemně požádat o odstranění svých osobních údajů z databáze.

8) ZÁRUČNÍ LHŮTA A REKLAMACE

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na:
a) vady vzniklé běžným používáním
b) nesprávným použitím výrobku
c) nesprávným skladováním

Postup při reklamaci:
1) informujte nás o reklamaci telefonicky, emailem, či písemně
2) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu
3) do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu
4) doklad o nabytí reklamovaného zboží u naší firmy

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou. V případě delších reklamací, Vás budeme neprodleně informovat o stavu reklamace. V případě včasné a oprávněné reklamace neodstranitelné vady bude kupujícímu dodáno bezplatně bezvadné náhradní zboží. Veškerá odpovědnost v souvislosti s plněním včasné a oprávněné reklamace je omezena do výše rovnající se ceně zboží na něž odběratel uplatnil svůj nárok. V případě reklamace odstranitelné vady bude provedena oprava poškozeného zboží. Veškeré náklady spojené s oprávněnou reklamací, včetně náhrady zaplaceného poštovného, hradí dodavatel.

Kontaktní osoba pověřená reklamačním řízením:

Simona Kozová
email: info@vysivani-praha.cz
tel: +420 602 181 001
IČO: 62558099
, DIČ: CZ7259070489
typ podnikatele: fyzická osoba
místo podnikání: Zázvorkova 2007/6, 15500 Praha 5
Úřad příslušný podle §71 odst.2: Úřad Městské části Praha 13 - ŽÚ

9) ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Dle Občanského zákoníku §53, odst. 7 má odběratel právo do 14ti dnů od doručení objednávky od Kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Rozhodující je datum odeslání (sdělení záměru, informace) Odstoupení od smlouvy dodavateli. Pokud tak chce učinit, musí po sdělení Odstoupení od smlouvy do 7 dnů odeslat zboží zpět dodavateli. Zboží musí být vráceno nepoškozené a neopotřebené, v původním obalu a originálně zabalené. V případě zasílání poštou nesmí být toto zasláno na dobírku. Dodavatel vrátí zaplacenou částku zpět podle Občanského zákoníku do 30ti dnů od odstoupení od smlouvy. Tato částka je vrácena převodem na účet, včetně poštovného.

Od smlouvy nelze za těchto podmínek odstoupit v případě, že je zboží upraveno dle požadavků zákazníka (změna barev, zboží doplněno jménem, logem či jiným motivem). Kupující dále bere na vědomí, že pokud bude zboží poškozeno nebo opotřebeno, vzniká prodávajícímu nárok na náhradu škody mu tím vzniklé. Nárok na náhradu škody je prodávající oprávněn započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

________________________________________
Zákony a předpisy:
- zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
- zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

zpět
Copyright © 2023 Simona Kozová - SIKO. Powered by Filip Koza